Μνημόσυνα: Λαυρέντιος Μαβίλης †, Χρῖστος Μακρῆς †, Κωνσταντῖνος Γούναρις †, Μιχαὴλ Γαζῆς †, Θεώδορος Κληρονόμος †

Μνημόσυνα: Λαυρέντιος Μαβίλης †, Χρῖστος Μακρῆς †, Κωνσταντῖνος Γούναρις †, Μιχαὴλ Γαζῆς †, Θεώδορος Κληρονόμος †
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
3

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1914
Страница начальная: 
118
Страница конечная: 
120
BB
XXI1
3