Συμβολὴ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν Φαναρίου τῆς Θεσσαλίας: (Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 32 κώδικος τοῦ Μετεώρου)

Συμβολὴ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν Φαναρίου τῆς Θεσσαλίας: (Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 32 κώδικος τοῦ Μετεώρου)
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
6

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1913
Страница начальная: 
57
Страница конечная: 
62
BB
XX1
2