Συλλογὴ χριστιανικῶν ἐπιγραφῶν καὶ περιγραφὴ χριστιανικῶν ἀρχαιοτήτων

Συλλογὴ χριστιανικῶν ἐπιγραφῶν καὶ περιγραφὴ χριστιανικῶν ἀρχαιοτήτων
/ Ч.2
Название рус.: 
Собрание христианских надписей
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
18

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1910
Заметки: 
— 2. О-в Симос.
Страница начальная: 
420
Страница конечная: 
437
BB
XVII
2