Ἡ σημερινὴ θέσις τοῦ περὶ Ἀκαθίστου ὕμνου ζητήματος

Ἡ σημερινὴ θέσις τοῦ περὶ Ἀκαθίστου ὕμνου ζητήματος
Название рус.: 
Современное положение вопроса об Акафисте
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
27

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1908
Страница начальная: 
357
Страница конечная: 
383
BB
XV2
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.