Μελέται περὶ τῆς νήσου Σύμης, Βʹ–Γʹ

Μελέται περὶ τῆς νήσου Σύμης, Βʹ–Γʹ
Название рус.: 
Об острове Симе
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
9

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1907
Содержание: 
Βʹ. Λέξεις ἱστορικαὶ καὶ ὀνόματα κύρια, λείψανα τῶν Βυζαντιακῶν καὶ Φραγκικῶν χρόνων. — Γʹ. Νομικοὶ ὅροι ἐν παροιμίαις Συμαϊκαῖς.
Страница начальная: 
237
Страница конечная: 
245
BB
XIV2
2