Μαρτύριον τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ Εὐγενίου, Κανιδίου, Οὐαλεριανοῦ καὶ Ἀκύλα τῶν ἐκ Τραπεζοῦντος μαρτυρησάντων, συγγραφὲν παρὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ξιφιλίνου

Μαρτύριον τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ Εὐγενίου, Κανιδίου, Οὐαλεριανοῦ καὶ Ἀκύλα τῶν ἐκ Τραπεζοῦντος μαρτυρησάντων, συγγραφὲν παρὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ξιφιλίνου
Название рус.: 
Иоанна Ксифилина мученичество Трапезундских святых Евгения, Канидия, Валериана и Акилы
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
11

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1907
Страница начальная: 
12
Страница конечная: 
22
BB
XIV1
2