Κερκυραϊκά: Ἰωάννης Ἀπόκαυκος καὶ Γεώργιος Βαρδάνης

Κερκυραϊκά: Ἰωάννης Ἀπόκαυκος καὶ Γεώργιος Βαρδάνης
Название рус.: 
Из истории Керкиры: Иоанн Апокавк и Георгий Вардан
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
18

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1906
Страница начальная: 
334
Страница конечная: 
351
BB
XIII2
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.