Ἰωάννης Σταυράκιος καὶ Δημήτριος Βεάσκος

Ἰωάννης Σταυράκιος καὶ Δημήτριος Βεάσκος
Название рус.: 
Иоанн Ставракий и Димитрий Веаск
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
3

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1906
Страница начальная: 
493
Страница конечная: 
495
BB
XIII2
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.