Νικόλαος Μεσαρίτης

Νικόλαος Μεσαρίτης
Название рус.: 
Николай Месарит
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
3

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1904
Заметки: 
— Анонимный митрополит Эфесский, автор сочинения О послах папы (в Рукопись Син. греч. 355), написанного ок. 1210 г. по случаю визита папского посольства в Никею к Феодору Ласкарю, д.б. отождествлен с Николаем Месаритом.
Страница начальная: 
389
Страница конечная: 
391
BB
XI1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.