Εἰς κατάλογον μητροπολιτῶν Παλαιῶν Πατρῶν

Εἰς κατάλογον μητροπολιτῶν Παλαιῶν Πατρῶν
Название рус.: 
Каталог митрополитов Старых Патр
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
2

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Страница начальная: 
391
Страница конечная: 
392
BB
XI1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.