Μᾶρκος Ξυλοκαράβης, πατριάρχης οἰκουμενικὸς καὶ εἶτα πρόεδρος Ἀχρίδων

Μᾶρκος Ξυλοκαράβης, πατριάρχης οἰκουμενικὸς καὶ εἶτα πρόεδρος Ἀχρίδων
Название рус.: 
Марк Ксилокаравис, вселенский патриарх, а затем предстоятель Охридский
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
14

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1903
Страница начальная: 
402
Страница конечная: 
415
BB
X3
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.