Ἐπαμεινώνδας Σταματιάδης †

Ἐπαμεινώνδας Σταματιάδης †
Название рус.: 
Некролог Эпамеинондаса Стаматиади
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
2

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 

Некролог Эпамеинондаса Иоанна Стаматиади
 
Epameinondas I. Stamatiades

Год работы: 
1901
Страница начальная: 
355
Страница конечная: 
356
BB
VIII1
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.