Ἡ ἐν τῷ νησίῳ Σωζοπόλεως βασιλικὴ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ἡ τύχη τῆς βιβλιοθήκης αὐτῆς

Ἡ ἐν τῷ νησίῳ Σωζοπόλεως βασιλικὴ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ἡ τύχη τῆς βιβλιοθήκης αὐτῆς
Название рус.: 
Монастырь св. Иоанна Предтечи на острове у Созополя и судьба его библиотеки
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
35

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Ключевые слова: 
Год работы: 
1900
Страница начальная: 
661
Страница конечная: 
695
BB
VII4
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.