Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ Κοντάκια εἰς τὰ ἅγια φῶτα

Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ Κοντάκια εἰς τὰ ἅγια φῶτα
Название рус.: 
Романа Сладкопевца кондак на Богоявление
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский (дореформенная орфография)
Страниц: 
16

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1898
Страница начальная: 
681
Страница конечная: 
696
BB
V4
2
Автор(ы) ориг.: 
Ματθαῖος Παρανίκας