Σερραϊκά: Προσθήκη τοῖς περὶ Σερρῶν πόλεως εἰρημένοις (Βυζαντινὰ Χρονικά, Ι, σ. 673–683)

Σερραϊκά: Προσθήκη τοῖς περὶ Σερρῶν πόλεως εἰρημένοις (Βυζαντινὰ Χρονικά, Ι, σ. 673–683)
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
4

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор географический: 
Год работы: 
1895
Страница начальная: 
629
Страница конечная: 
632
BB
II4
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.