Σχεδίασμα περὶ τῶν λειτουργικῶν μηναίων

Σχεδίασμα περὶ τῶν λειτουργικῶν μηναίων
Название рус.: 
О служебных минеях
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
греческий
Страниц: 
48

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1894
Страница начальная: 
341
Страница конечная: 
388
BB
I2
2
Автор(ы) ориг.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.