Рецензия на: Hendy M. F. Studies in the Byzantine Monetary Economy: c. 300–1450. Cambridge, 1985

Рецензия на: Hendy M. F. Studies in the Byzantine Monetary Economy: c. 300–1450. Cambridge, 1985
Тип работы: 
рецензия
Язык работы: 
русский
Страниц: 
4

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1990
Страница начальная: 
216
Страница конечная: 
219
BB
51