Аннотация: M. H. Андреев. Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право. София, 1965

Аннотация: M. H. Андреев. Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право. София, 1965
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский
Страниц: 
3

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1968
Страница начальная: 
289
Страница конечная: 
291
BB
28