Рецензия на: Геновева Цанкова-Петкова. За аграрните отношения в средновековна България ХІ–ХIII в. София, 1964, 210 стр.

Рецензия на: Геновева Цанкова-Петкова. За аграрните отношения в средновековна България ХІ–ХIII в. София, 1964, 210 стр.
Тип работы: 
рецензия
Язык работы: 
русский
Страниц: 
7

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Год работы: 
1968
Страница начальная: 
260
Страница конечная: 
266
BB
28