Ἐγὼ διὰ τὸν Χριστὸν τοὺς τοίχους τηρῶ: (О некоторых особенностях раннемонашеской идеологии и быта согласно «Лавсаику» Палладия и сочинениям Василия Великого)

Ἐγὼ διὰ τὸν Χριστὸν τοὺς τοίχους τηρῶ: (О некоторых особенностях раннемонашеской идеологии и быта согласно «Лавсаику» Палладия и сочинениям Василия Великого)
Тип работы: 
статья
Язык работы: 
русский
Страниц: 
5

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

Рубрикатор тематический: 
Рубрикатор просопографический: 
Год работы: 
1958
Страница начальная: 
185
Страница конечная: 
189
BB
14