Бакалов Г.

Бакалов, Георги Петров; Bakalov, G.

- болгарский историк, работает в области средневековой история Балкан.

Публикации: 

Средновековният български владетел. Титулатура и инсигнии“ (Наука и изкуство) С., 1985 (207 с.)
„История на средните векове“ (Изд. „Просвета“), С., 1991 (320 с. + карти; в съавторство)
„Въведение в християнството“ (Изд. Булвест 2000), С., 1992 (в съавторство с Тотю Коев)
„Византия. Културно-политически очерци“ (Изд. Век 22), С., 1993, 454 с.
„Средновековни етюди“ (ИК „Свят. Наука“), С., 1999 (216 с.) (в съавторство с Петър Ангелов)
„Религиозни аспекти на държавната идеология в средновековна България“ / Сб. Религия и църква в България (ИК „Гутенберг“), С., 1999
„Политическите теории във Византия“ / Философски форум, 1-2 (1999)
„История на религиите. Университетски курс лекции“ (ИК „Гутенберг“), С., 1999 (396 с.) (в съавторство)
„История на религиите“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“), С., 2001 (224 с.) (В съавторство с Тотю Коев)
„История на Българите. Т.I от Древността до края на XVI век“ (Изд. Знание и Труд), С., 2003 (590 с.) (в съавторство)

Рубрикатор просопографический: