Олайош Т.

Олайош, Терезия
Олайош, Терез
Olajos, Terézia
Olajos, Teréz
Olajos, Thérèse

Date of birth: 
15/10/1941

- венгерский лингвист и филолог-классик. Профессор кафедры византийских исследований и средневековой филологии Исторического института Факультета гуманитарных и общественных наук Университета Сегеда.
 
1978 - кандидат филологических наук.
Член Венгерского общества византийских исследований.

Публикации: 

Byzance et ses voisins. Mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion de centième anniversaire de sa naissance; szerk. Thérèse Olajos; Generalia, Szeged, 1994 (Acta Universitatis de Attila József nominatae; Opuscula Byzantina, 9.)
Les sources de Théophylacte Simocatta historien; franciára ford. Papp-Pagliano Marianne, Pálfy Miklós; Brill–Akadémiai, Leiden–Bp., 1988 (Byzantina Neerlandica, 10.)
Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii; szerk. T. Olajos; JATE, Szeged, 1988 (Acta antiqua et archaeologica Supplementum)
Studia varia; szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojtilla Gyula; JATE, Szeged, 1998
A Kelet-római Birodalom „második aranykora”. In: História 1999/9–10. szám, 27–31. o.
A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai; Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2001 (Szegedi középkortörténeti könyvtár)
Az avar továbbélés kérdéséről - A 9. századi avar történelem görög és latin nyelvű forrásai Bizánci mozaikok. Avarok, szlávok, bolgárok, magyarok. Válogatott tanulmányok; SZTE Történettudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012
Theophülaktosz Szimokattész: Világtörténelem; ford., bev., jegyz. Olajos Teréz; Balassi, Bp., 2012 (Magyar őstörténeti könyvtár) 2013
A Kárpát-medencei onogurok történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis - Acta Juridica et Politica 75, 521-532.
A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc; szerk. Olajos Terézia; SZTE, Szeged, 2014 (Opuscula Byzantina)
Bizánci források az árpád-kori magyar történelemhez. Kiegészítés Moravcsik Gyula: Az árpád-kori történet bizánci forrásai című forrásgyűjteményéhez; szerk. Olajos Terézia; Lectum, Szeged, 2015 ISBN 9789639640528
 
Лит.:
MKaL: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993-. 9 db. MNKK2000: Ki kicsoda 2000.
Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter, vál., szerk. A. Gergely András et al. Bp., Biográf Kiadó–Greger Média Kft., 1999. XXXII, 1820 o. 2 db
RÚL: Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996-. 16 db. SZKK: Szegedi ki kicsoda? 1998-99. Főszerk. Dlusztus Imre. [Szeged], Délmagyarország Kft., [1999]. 253 o., ill.
SZTF2: Szegedi Tanárképző Főiskola 1873-1998. Történet. Almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Központ, 1998. 577 o., ill.

Prosopographic index: 
Ключевые слова: 
Адрес: 
Сегед
Hungary