Μανουὴλ Χρυσάφης, λαμπαδάριος τοῦ βασιλικοῦ κλήρου

Μανουὴλ Χρυσάφης, λαμπαδάριος τοῦ βασιλικοῦ κλήρου
Title on Russian: 
Мануил Хрисафис, лампадарий придворного клира
Work type: 
статья
Work language: 
греческий
Pages: 
20

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Index prosopographical: 
Date of creation: 
1901
Page initial: 
526
Page final: 
545
BB
VIII3
2
Autor(s) print.: 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.